บทความ

ปัจจุบันมีกฎหมายกำหนดให้เจ้าของเรือโดยสารทุกลำต้องจัดให้มีการ ประกันภัยให้แก่ผู้โดยสาร

วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎหมายไทยจะคิดเป็นรายปีปฎิทิน โดยต้องใช้ทั้ง 2 วิธีคู่กันแล้วเลือกใช้วิธีที่คำนวณแล้วเสียภาษีสูงกว่า

ค่าลดหย่อนคืออะไร และ มีกี่อย่าง กี่ประเภท ที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน และ การหักค่าใช้จ่าย ของเงินได้แต่ละประเภท ค่อนข้างมีความละเอียด แต่ในตอนนี้ จะพูดถึงให้เข้าใจอย่างง่ายๆ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีวิธีการคำนวณอยู่ 2 แบบ แบบที่ 1 คิดจากเงินได้สุทธิ และ แบบที่ 2 คิดจากเงินได้พึงประเมิน อัตราภาษีที่จะพูดถึงในตอนนี้ เป็นอัตราภาษีเงินได้ที่คำนวณภาษีตามแบบที่ 1

แหล่งที่มาของรายได้ที่จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยแยกได้ 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ รายได้ที่ได้จากในประเทศ และ รายได้ที่ได้มาจากต่างประเทศ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของประเทศไทย มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างไร มีประเภทเงินได้แบบใดบ้างที่ต้องเสียภาษี หรือใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียเงินได้บุคคลธรรมดาบ้าง เราในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อที่จะเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น และอาจจะต้องโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ซึ่งเกิดขึ้นกับหลายๆคนที่ พลาดหรือไม่ได้ทำการวางแผนภาษีตั้งแต่ต้น

Powered by MakeWebEasy.com