การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา EP.1

252 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วางแผนภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของประเทศไทย มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างไร มีประเภทเงินได้แบบใดบ้างที่ต้องเสียภาษี หรือใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียเงินได้บุคคลธรรมดาบ้าง เราในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อที่จะเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น และอาจจะต้องโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ซึ่งเกิดขึ้นกับหลายๆคนที่ พลาดหรือไม่ได้ทำการวางแผนภาษีตั้งแต่ต้น

  1. ใครเป็นผู้มีหน้าที่ได้การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้าง
  • บุคคลธรรมดา
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
  • คณะบุคลลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
  • ผู้ที่ถึงแก่ความตายในปีภาษี
  • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

ตอนต่อไป จะเป็นความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับแหล่งเงินได้ คืออะไร มีแบบไหนบ้าง และเงินได้ประเภทไหนที่เราต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Powered by MakeWebEasy.com