การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา EP.2

314 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา EP.2

แหล่งที่มาของรายได้ที่จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยแยกได้ 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ รายได้ที่ได้จากในประเทศ และ รายได้ที่ได้มาจากต่างประเทศ

แหล่งเงินได้ที่เกิดในประเทศไทย

  1. หน้าที่ งาน ที่ทำในประเทศไทย
  2. กิจการ ที่ทำในประเทศไทย
  3. กิจการของนายจ้าง ในประเทศไทย
  4. ทรัพย์สิน ที่อยู่ในประเทศไทย

โดยไม่คำนึงถึงว่า...

  • เงินได้นั้น จะจ่าย ใน หรือ นอก ประเทศ
  • ผู้มีเงินได้ จะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม

แหล่งเงินได้ที่เกิด นอก ประเทศไทย

ต้องเสียภาษีในไทย ....ถ้า

  1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (รวมเวลาถึง 180 วัน ใน ปีภาษี)
  2. นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทย ในปีภาษี

โดยไม่คำนึงถึงว่า...

  • ผู้มีเงินได้ จะมีสัญชาติใด

ตอนต่อไป จะพูดถึงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในประเทศไทย ว่ามีอัตราการเสียภาษีอย่างไร

Powered by MakeWebEasy.com