การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา EP.3

333 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา EP.3

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีวิธีการคำนวณอยู่ 2 แบบ แบบที่ 1 คิดจากเงินได้สุทธิ และ แบบที่ 2 คิดจากเงินได้พึงประเมิน อัตราภาษีที่จะพูดถึงในตอนนี้ เป็นอัตราภาษีเงินได้ที่คำนวณภาษีตามแบบที่ 1

เงินได้สุทธิ ได้แก่ เงินได้พึงประเมิน ที่หักด้วย เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี และ หักด้วยค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อน และ หักเงินบริจาค เหลือเท่าไหร่ เรียกว่า เงินได้สุทธิ หลังจากนั้น นำเงินได้สุทธิมาคูณด้วยอัตราภาษีในแต่ละขั้น

ตัวอย่างเช่น นาย ก. มีเงินได้สุทธิ ในปี 2563 เท่ากับ 300,000 บาท  นาย ก. จะแยกเงินได้ออกเป็น 2 ขั้น

ขั้นแรก เงินได้ 0 - 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี

ขั้นสอง เงินได้ 150,001 - 300,000 บาท จะเสียภาษีที่อัตรา 5% เท่ากับ 7,500 บาท

ดังนั้น รายได้ในปี 2563 นาย ก. จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เท่ากับ 7,500 บาท

ตอนต่อไป จะพูดถึง ประเภทเงินได้ และ การหักค่าใช้จ่าย ของเงินได้แต่ละประเภท อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ

Powered by MakeWebEasy.com