การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา EP.4

310 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา EP.4

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน และ การหักค่าใช้จ่าย ของเงินได้แต่ละประเภท ค่อนข้างมีความละเอียด แต่ในตอนนี้ จะพูดถึงให้เข้าใจอย่างง่ายๆ

เงินได้ที่นำมาประเมินในการเสียภาษี แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ใหญ่ๆ ได้แก่

 1. เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น
  - เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
  - เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง
 2. เงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น
  - ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด
  - เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
 3. เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้ที่มีลักษณะ เป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม
 4. เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร
 5. เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
 6. เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทนายความ วิศวกร บัญชี เป็นต้น
 7. เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมา
 8. เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร

Powered by MakeWebEasy.com