ประกันวินาศภัย

การประกันวินาศภัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) การประกันอัคคีภัย
2) การประกันภัยรถยนต์
3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยวิชาชีพ ประกันธุรกิจ ประกันการก่อสร้าง เป็นต้น

 

ประกันอัคคีภัย
1. การประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ
2. การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ประกันภัยรถยนต์
 คุ้มครองความเสียหายจากการใช้รถ ทั้งรถยนต์ และ รถมอเตอร์ไซต์ โดยแยกเป็น พรบ. และ ประกันภาคสมัครใจ ป.1-ป.3

ประกันภัยตัวเรือ และ สินค้า

การประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเรือ ได้แก่ ตัวเรือ และเครื่องจักร และทรัพย์สินหรือสินค้าด้วย

ประกันภัยก่อสร้าง

เหมาะกับเจ้าของโครงการ เจ้าของบ้าน ผู้รับเหมางานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างบ้าน โรงงาน และงานรับเหมาทุกประเภท

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือเสียชีวิต

ประกันความรับผิดทางวิชาชีพ

คุ้มครองการรับผิด การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในแบบงานโครงการ หรือส่วนบุคคล เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ปัญชี 

Powered by MakeWebEasy.com